h
Exit Logo            Exit  Translations
ALAPÍTVÁNY   redline200    FOUNDATION   redline200    STICHTING
hr red 150
Home
hr red 150
Bestuur
hr red 150
Activiteiten
hr red 150
Publicaties
hr red 150
Contact
hr red 150
Donaties
hr red 150
ANBI
hr red 150
English
hr red 150
Hungarian
hr red 150
Like us at our Facebookpage hr red 150
©
OPR/Advies
2011-2014
hr red 150
  Hunagrian text
Holland alapítvány gyakorlaty teológiaikiadványok fordítására magyar nyelvú egyházak számára.
A könyveket az Exit Kiadó adja ki Koloszváron / Cluj, Romániában.
Adományát örömmel fogadjuk.

Anglo-american text
Dutch Foundation for Practical Theological Translation Projects for the benefit of Hungarian speaking churches.
Publications are published by the Exit Publishing House (Exit Kiadó) in Koloszvár / Cluj, Romenia.
Donations are very welcome.

Nederlandse taal
Nederlandse stichting voor Praktisch Theologische Vertaalprojecten ten behoeve van Hongaarstalige kerken.
Publicaties worden verzorgd door Uitgeverij Exit (Exit Kiadó) in Koloszvár / Cluj, Roemenië

Doelstelling

De Stichting EXIT stelt zich ten doel publicaties op het gebied van de praktische theologie te doen vertalen in het Hongaars en deze te doen uitgeven in het Hongaarse taalgebied, ten behoeve van Hongaarstalige Protestantse kerken, in het bijzonder de Reformatus Kerk, de Unitarische Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerken in Roemenië.

De Stichting EXIT is opgericht in april 2008.


Jarenlange vriendschappelijke en collegiale contacten tussen predikanten van de diverse geloofsgemeenschappen leidden tot behoefte om elkaars theologische publicaties te kunnen lezen, waarbij de nadruk lag en ligt op de vraag van de Hongaarstalige kerken naar eigentijdse praktisch-theologische literatuur uit het Nederlandse, Engelse of Duitse taalgebied.


De Stichting Exit werft fondsen ten behoeve van het verzorgen van vertalingen van deze literatuur.

In 2014-2015 zoeken wij financiële ondersteuning voor de onderstaande vertaalprojecten

  • D. Bonhoeffer, Ethiek;
  • Kiss Jenö, Handboek Pastoraat;
  • Kiss Jenö, Publicatie over exegese/homiletiek;
  • Christine Ducommun-Nagy, ‘Ces Loyates qui nous liberent’ (over contextueel pastoraat);
  • Conferentiebundel van W.Brueggemann;
  • Lehel Tunyogi, een bundel artikelen van Henri Nouwen.

Last update 22 april 2014